Čerstvý vítr z hor

 

Diseminace projektu (FISA )

Několik odkazů na stránky zmiňující projekt

Záznamy z online setkání (FISA )

KAždý měsíc připravujeme pro partnerské školy krátké motivační online setkání...

Stručná charakteristika projektu (Petr Horčička)

Jaké nové zkušenosti, poznatky a postupy přivane čerstvý vítr z Krkonoš?