Prázdniny a důležitá data ve školním roce 2017/2018

začátek školního roku:

4. 9. 2017

podzimní prázdniny:   

26. - 27. 10. 2017

vánoční prázdniny:

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

pololetní prázdniny:   

2. 2. 2018

jarní prázdniny:   

12. - 18. 3. 2018

velikonoční prázdniny:

29. - 30. 3. 2018

konec školního roku:

29. 6. 2018

hlavní prázdniny: 

30. 6. - 2. 9. 2018

začátek dalšího školního roku:   

3. 9. 2018

  

 

  

 

 

 

 

 

Další důležité informace během školního roku

ředitelské dny:  Jedná se o volné dny vyhlašované ředitelem školy, během kterých je škola zavřená - školní jídelna nevaří a školní družina nezajišťuje pravidelný provoz. Protože se jedná o výjimečné a pro rodiče komplikující opatření, jsou vyhlašovány v počtu maximálně 4 dnů za celý školní rok a rodiče jsou o ředitelských dnech informováni dopředu na internetových stránkách školy a v žákovských knížkách.
  
schůzky rodičů:1. třídy - 4. 9. 2017 od 9 hod.
 POZOR ZMĚNA!2. - 9. třídy  - 7. 9. 2017 od 16 hod. (1. stupeň) a 17 hod. (2. stupeň)
- 1. stupeň od 16 hod. 16. 11. 2017 a 19. 4. 2018
- 2. stupeň od 17 hod.16. 11. 2017 a 19. 4. 2018
  
konzultace:  podle individuální domluvy s vyučujícím