Prázdniny a důležitá data ve školním roce 2018/2019

začátek školního roku:

3. 9. 2018

podzimní prázdniny:   

29. - 30. 10. 2018

vánoční prázdniny:

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

pololetní prázdniny:   

1. 2. 2019

jarní prázdniny:   

4. 2. - 10. 2. 2019

velikonoční prázdniny:

18. - 19. 4. 2019

konec školního roku:

28. 6. 2019

hlavní prázdniny: 

29. 6. - 1. 9. 2019

začátek dalšího školního roku:   

2. 9. 2019

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Další důležité informace během školního roku

 

ředitelské dny:  Jedná se o volné dny vyhlašované ředitelem školy, během kterých je škola zavřená - školní jídelna nevaří a školní družina nezajišťuje pravidelný provoz. Protože se jedná o výjimečné a pro rodiče komplikující opatření, jsou vyhlašovány v počtu maximálně 4 dnů za celý školní rok a rodiče jsou o ředitelských dnech informováni dopředu na internetových stránkách školy a v žákovských knížkách.
  
schůzky rodičů:1. třídy - 3. 9. 2018 od 9 hod.
 POZOR ZMĚNA!2. - 9. třídy  - 6. 9. 2018 od 16 hod. (1. stupeň) a 17 hod. (2. stupeň)
- 1. stupeň od 16 hod. 29. 11. 2018 a 11. 4. 2019
- 2. stupeň od 17 hod.29. 11. 2018 a 11. 4. 2019
  
konzultace:  podle individuální domluvy s vyučujícím