Důležité informace

Název jídelny

Školní jídelna při Základní škole, Trutnov, Komenského 399

Adresa jídelny

Komenského 399, Trutnov, 541 01

64 20 11 80

Bankovní spojení

35-257 340 3359 / 0800

DIČ

CZ 64 20 11 80

Telefon se záznamníkem

499 811 196

Kancelář školní jídelny

Hana Hepnarová

vedoucí školního stravování

hepnarova@zskomtu.cz

 

Věra Rouhová

účetní školní jídelny
odhlášky obědů - osobně či telefonicky
zákaznický servis

 

provozní doba  kanceláře:

10.30 - 14.00 hod

rouhova@zskomtu.cz


Od 1. 1. 2006 se ve školní jídelně nevybírají peníze v hotovosti, ale přijímáme pouze bezhotovostní platby.
Platby obědů provádějte následujícím způsobem:


 1. Platba v hotovosti
pokladní složenkou v bance

- na účet školní jídelny: 35-257 340 3359 / 0800
- variabilní symbol  (každé dítě má svůj VS)
- konstantní symbol: 379
I. stupeň (1. - 4. třída) platí 650 Kč / měsíčně
II. stupeň (5. - 9. třída) platí 700 Kč / měsíčně

 2. Jednorázový příkaz
k úhradě z vlastního
účtu

- ve prospěch účtu číslo: 35-257 340 3359 / 0800
- variabilní symbol  (každé dítě má svůj VS)
- konstantní symbol: 308
I. stupeň (1. - 4. třída) platí 650 Kč / měsíčně
II. stupeň (5. - 9. třída) platí 700 Kč / měsíčně

 3. Trvalý příkaz 
k úhradě z vlastního 
účtu

- ve prospěch účtu číslo: 35-257 340 3359 / 0800
- variabilní symbol  ( každé dítě má svůj VS)
- konstantní symbol: 308
I. stupeň (1. - 4. třída) platí 650 Kč / měsíčně
II. stupeň (5. - 9. třída) platí 700 Kč / měsíčně

 Další doporučení

Platby převádějte vždy do 20. dne předchozího měsíce.
Výše převáděné částky není limitována, je možné zaplatit na půl roku dopředu.
Není možné posílat peníze poštovní složenkou!
Doklady v bance vyplňujte pozorně a přesně.
U sourozenců musíte dát dva příkazy, platby jsou přiřazovány k variabilnímu symbolu, nelze je tedy platit jednou platbou.
Věnujte pozornost při zadávání variabilního symbolu strávníka. 
Při chybném zadání variabilního symbolu nebude Vaše platba přiřazena.

Od 1. 5. 2020 došlo ke zvýšení ceny oběda  u žáků všech kategorií  a

u kategorie zaměstnanců  i cizích strávníků.

 

  

 Odhlášky jídel

Je možné provádět osobně nebo telefonicky na čísle 499 811 196 každý všední den vždy do 14 hodin.
V prvý den nepřítomnosti dítěte je možné oběd odebrat do jídlonosičů.
Následující dny je třeba obědy odhlásit nebo odebírat do jídlonosičů za cenu stravného pro cizího strávníka. Tuto změnu je třeba nahlásit v kanceláři školní jídelny.

Vyúčtování stravného

Finanční hotovost lze ponechat na kontě strávníka na příští školní rok nebo požádat o vrácení peněz v kanceláři školní jídelny.
Při vrácení peněz dětem je potřeba donést od rodičů potvrzení, že dětem můžeme peníze vydat.
U dětí, které chodí do 9. třídy se na konci školního roku vyúčtování provádí v červnu a to v hotovosti v kanceláři školní jídelny.
Stravu lze rovněž objednávat za pomoci internetu. Předem nahlásit v kanceláři školní jídelny.