Naše školní knihovna

Naše školní knihovna 

Neodmyslitelnou součástí naší školy je školní knihovna, která má zároveň status knihovny veřejné. Její historie počíná školním rokem 2000–2001. Ročně vypůjčí téměř 4000 knih a časopisů. Knižní fond pak čítá úctyhodných 6500 položek, z nichž část poskytuje Městská knihovna Trutnov.

Knihovní fond se snažíme rozšiřovat o žádané nové knižní tituly, předplácíme časopisy pro mládež.  V roce 2017 jsme pořídili nové knižní regály, roku 2018 došlo k modernizaci počítačové techniky. Začali jsme užívat nový webový program pro výpůjčky, systém Tritius.

Knihovna neposkytuje pouze prostory pro četbu, umožňuje žákům také vyhledávat informace, podklady k vypracování úkolů, zároveň je místem odpočinku. Při něm se žáci mohou věnovat různým deskovým hrám, které jim knihovna nabízí.

 

Naše akce:

Den poezie

Podvečer plný poezie, vůně kávy, čaje a dobrot v prostoru před knihovnou. Každoročně zazní zajímavé básně, které recitují nadaní žáci dramatického kroužku.

Čtení pro děti

Žáci starších ročníků předčítají ze známých, ale i méně známých knihy těm mladším.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Slavnostní předání členské průkazky ve školní knihovně, při kterém se prvňáčci zábavnou formou dozvědí, jak se správně chovat v knihovně a jak být správným čtenářem. Tuto akci připravují žáci-knihovníci spolu s kantory, kteří se po celý rok starají o chod knihovny. 

Noc s Andersenem

Večerní a noční aktivity. Přespávání ve škole, které je plné dobrodružství. Děti se věnují knižnímu tématu, které se každoročně obměňuje, zahrají si hry, připraví si scénku, projdou stezkou odvahy a vyzkouší si týmovou spolupráci.

Naším cílem je dostat děti do světa knížek, do světa fantazie, otevřít jim cestu k poznání a vědění.

Přečtěte či zapůjčte si u nás něco hezkého, nebo se

přijďtě pobavit při deskových hrách :-)

                                 

                          Těšíme se na vás každý den!