Telefon do Školní knihovny        499 829 672
  
  
Otevírací doba  každý den (pondělí - pátek)
- ráno07.30 - 07.55 hod. 
- dopoledne09.40 - 09.55 hod. 
- odpoledne12.00 - 14/15.00 hod.
 (dle přítomnosti dětí)
 Hlavní knihovnice Bc. Eva Rusová
 Telefon do kabinetu   499 829 678
 E-mail rusovae@zskomtu.cz