Tisková zpráva: Projekt Škola pro všechny pomáhá stovkám dětí

Tisková zpráva


PROJEKT ŠKOLA PRO VŠECHNY POMÁHÁ STOVKÁM DĚTÍ

 

V Trutnově dne 27. 6. 2012

 

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 od letošního ledna odstartovala nový projekt s názvem Škola pro všechny zaměřený na rozvoj poradenských služeb ve škole a práci s žáky, kteří jsou znevýhodnění ve vzdělávání kvůli svému postižení. Kromě doučování nabízí také služby speciálního pedagoga a školního psychologa.


Hlavním cílem projektu Škola pro všechny je podpora rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Obsahem projektu je podpora žáků, rodičů, ale také pedagogů ze strany speciálního pedagoga a školního psychologa. Dále mohou žáci školy využít nabídky, jak si zlepšit svůj prospěch zapojením do pravidelného programu doučování nebo se osobnostně rozvíjet v Malých růstových skupinách. Výstupem projektu budou metodiky pro výuku žáků s poruchami učení v hlavních vyučovacích předmětech.

 

„Za šest měsíců realizace projektu jsme v rámci pěti klíčových aktivit zaznamenali 308 žáků, kteří byli nějaký způsobem podpořeni. Podpora jim byla poskytnuta buď individuálně nebo v rámci práce s třídními kolektivy. Dále jsme poradili také 20-ti rodičům a 14-učitelům. Projekt hodnotíme jako úspěšný," uvedla manažerka projektu Žaneta Ferdinandová. Projekt Škola pro všechny podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ve výši 4 184 897 Kč, což zajistí jeho realizaci až do 31. 8. 2014. Více informací o projektu je na webových stránkách www.zskomtu.cz.

 

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

 

TZ - PROJEKT ŠKOLA PRO VŠECHNY POMÁHÁ STOVKÁM DĚTÍ