Poznáváme les

31. května se již tradičně žáci z 1. stupně zúčastnili akce České lesnické akademie Trutnov v městském parku. Děti absolvovaly 9 stanovišť, kde se dozvěděly mnoho zajímavých informací o sokolnictví, včelařství, trubačství, těžbě dřeva  a také vyslechly zajímavé vyprávění o lesních rostlinách a zvěři. Na každém stanovišti plnily ve skupinkách úkoly a vítězové na závěr získali sladkou odměnu. Naučný program pro tento rok připravili studenti 3.A v rámci enviromentální výchovy. Poznali jsme mezi nimi některé bývalé žáky Komenďáky.

Mirka Augustová