Přípravka pro prvňáčky

 16. dubna naše škola přivítala již podruhé budoucí prvňáčky. Měli možnost vyzkoušet si, jak to v takové škole vypadá,  seznámit se s různými  formami výuky. Prověřili si své dovednosti. Děti byly spokojené a nadšené.