Školní výlet 4.A a 5.C

Ani v minulém tak deštivém týdnu jsme nezaháleli - ve středu jsme se vydali na výlet do Bozkovských dolomitových jeskyní. Počasí se na jeden den celkem umoudřilo  a déšť se vrátil až večer po našem návratu. Cesta vlakem byla dobrodružná - mezi Jaroměří a Dvorem Králové byla výluka, a tak jsme neplánovaně jeli i autobusem. Z obce Jesenný nás čekala asi 4km dlouhá vycházka k jeskyním. Pod zemí bylo chladno a vlhko, ale všem se líbily různé tvary krápníků a hlavně podzemní jezírka s vodou tak čistou, že téměř nebyla vidět. Na zpáteční cestě si děti ve vlaku vyluštily křížovku o jeskyních, kterou jim připravila paní vychovatelka. Do Trutnova jsme se vrátili špinaví a unavení, ale spokojení.

H. Nemanská, M. Vetterlová a S. Jahelková