Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

zveřejňujeme seznam uchazečů, kteří přišli k zápisu do 1. tříd. Pod registračním číslem, které bylo Vašemu dítěti přiděleno u zápisu, najdete výsledek řízení. Seznam bude umístěn také na informační nástěnce před školou a zde na internetových stránkách školy do 5. května 2019. Zveřejněním tohoto seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené. 

Výsledek přijímacího řízení

Blahopřejeme všem přijatým dětem a pro jejich rodiče máme informaci, že v brzké době budou informováni o následné akci Školní přípravka, kde se budou moci všichni přijatí seznámit se školou, s budoucími spolužáky a paními třídními učitelkami. Informace Vám zašleme na e-mailovou adresu poskytnutou při zápisu a také je zveřejníme na internetových stránkách školy.

 

Petr Horčička