Studijní pobyt v Northamptonu

foto: Sam Antonov, Martin Materna

Kateřina Klimešová