Konference mluvních cvičení

V úterý 22. května 2018 se poprvé (ale zcela jistě ne naposledy) uskutečnila Konference mluvních cvičení. Vybraní žáci z tříd 7.B, 7.C a 9.B vystoupili před své spolužáky a předvedli, jak se umí prezentovat svým mluvením a vystupováním. Ostatní nikterak nelenošili a pečlivě řečníky hodnotili. Posuzoval se například výběr tématu, informační přínos, dynamika projevu, jazyková správnost či naplnění cíle mluvního cvičení. Nutno podotknout, že žáci si vybraná témata volili sami. Dozvěděli jsme se tedy například o společnosti Apple, poruchách příjmu potravy, operaci Anthropoid či hudbě ovlivňující emoce.


Pevně věřím, že uskutečněná akce napomohla zejména k vzájemné inspiraci jednotlivých žáků. Není totiž důležité umět jenom správně psát, ale umět mluvit, zajímavě, smysluplně a ještě u toho dobře vypadat, to je teprve umění.


Gratuluji úspěšným žákům a děkuji všem, kteří se do celé akce s nadšením zapojili.

Klára Černá